Straat-evangelisatie

Jaren geleden is er begonnen met het evangeliseren op straat. Via de gemeente Veenendaal is er een vergunning aangevraagd om iedere eerste zaterdag van de maand te mogen evangeliseren. Reeds een aantal jaren mogen we dit doen op het Scheepjeshofplein. We staan daar tussen 10 en 12 uur. Door de jaren heen zijn we een bekende geworden.

Onze folders, bijbels etc presenteren we aan de voorbijgangers via een bakfiets.

Naast het presenteren van de materialen, evangeliseren we ook door:
• Met voorbijgangers in gesprek te komen, aan de hand van een folder
• Een folder mee te geven aan voorbijgangers
• Aan kinderen een uitnodiging mee te geven met een uitnodiging voor de kinderclub
• Een gesprekje te beginnen met de ‘vaste’ bezoekers aan het Scheepjeshofplein
• Mensen door te verwijzen naar de kringloopwinkel  “De ontmoeting”