Basiscursus

Bestaat God wel? En waarom laat God alle ellende in deze wereld toe? Tijdens onze basiscursus maakt u/jij kennis met de Bijbel en zoeken we samen naar antwoorden op belangrijke levensvragen.

Verdiepingscursus

Wat zegt de Bijbel over bidden? Hoe ziet het christelijke leven eruit? Wat is “bekering” en “geloof”? Als je de Bijbel al globaal kent maar meer verdieping zoekt is deze cursus wat voor jou!

"Hoe zit het echt?"

Bijbelcursus Veenendaal

Tijdens de cursusavonden gaan we samen “op onderzoek uit”. Hoe is alles ontstaan? Wie is Jezus? Zegt God ook dingen tegen mij in de Bijbel? Er ontstaan vaak boeiende gesprekken. Je eigen vragen inbrengen? Stevig discussiëren? Of vooral luisteren? Het is mogelijk tijdens de Bijbelcursus.

Agenda

Basiscursus

Dinsdag

2022

                  

2022

18 januari
8  februari
1  maart
22 maart

12 april
3  mei
23 mei maandag

Verdiepingscursus

Maandag20222022

10 januari
31 januari
21 februari
14 maart

4 april
25 april
16 mei

Als de geldende coronamaatregelen het toelaten houden wij de cursusavonden in de inloophoek van kringloopwinkel “De Ontmoeting” aan de Zandstraat 113 te Veenendaal. Als dit niet het geval is zullen de curusavonden wel doorgaan, maar dan via Microsoft Teams. De cursusavonden beginnen steeds om 20.00 uur. Om 19.45 uur bent u/jij welkom voor koffie of thee!

   f      Facebook

.

Aanmelden

De basiscursus en verdiepingscursus zijn elke cursusavond vrij toegankelijk. We vinden het wel fijn als je van tevoren je aanmeldt.